Kvennejorde

Takslått

Manuelt vedlikehold og revitalisering av torvtak utført av eksperter fra landsbyen Phulek i Tehrathum i Nepal, ved bruk av tribal hasiya-sigd.

Økologisk bærekraftig implementering av Naturmangfoldloven ved restaurering av torvtak, bruker stedegent frømateriale for økologisk balanse og suksesjon ved restaurering.

Tjenesten leveres i Hallingdal og Sjusjøen / Lillehammerområdet.
Vi leverer også tjenesten andre steder sør for Dovre da etter avtale.

Vi tilbyr

Kvennejorde Takslått tilbyr totalt revitalisering og manuelt vedlikehold av torvtak ved bruk av blant annet HASIYA-SIGD.

Hasiya-sigd er et håndholdt redskap som hovedsakelig brukes i landbruket. Sigden kan være utformet på ulike måter, alt etter bruksområdet. Hovedsakelig brukes den til å kutte eller slå gras som fôr til husdyra. Dette er en urgammel tradisjon i Nepal som fortsatt holdes i hevd.

Den taggete sigden er brukt i generasjoner i flere distrikter. Det er denne lange erfaringen med hvordan man slår og bruker dette redskapet som avgjør resultatet.

Vedlikehold kan variere fra tak til tak, men generelt tilbyr vi disse tjenestene:

Total Revitalisering av Torvtak

  • Slå torvtak for hånd med sigd
  • Fjerner eventuelle trær og andre uønskede buskvekster
  • Fjerner uønsket mose
  • Fylling av hull med matjord
  • Harve Taket
  • Så nytt gress med sted tilpasset frøblanding
  • Gjødsling av torvtak
  • Kalking av torvtak

Vedlikehold

Vil du ha et flott og frodig torvtak er det viktig med godt vedlikehold. Vedlikehold er også viktig for å unngå at det vokser uønskede trær og busker med røtter som har stort skadepotensiale på taket. Uten vedlikehold kan det oppstå sur jord, noe som gresset ikke trives i. Uønsket mosevekst øker faren for fukt som igjen kan gi råteskader på selve taket.

Ta vare på hytten, vi hjelper deg med vedlikehold av torvtaket.

Kontakt oss

Adresse

Hidreskogveien 4480 Kvinesdal

Telefon

+47 480 99 888